Pågående arbete på Borghols kyrka med b.l.a  nya sockelplåtar av koppar och taksäkerhet.