Vi gör plåtarbeten till 40 nyproducerade bostadsrätter i Skälby