Om vårt plåtslageri

Plåtslageriet Kalmarsunds Plåt AB i Kalmar startades 2002 av Peter Eskilsson.

Vårt plåtslageri är välrenommerat med 7 plåtslagare som har ett gediget yrkeskunnande och en bra blandad åldersstruktur.

Vi har moderna maskiner och fordon.

Vi har genomgått specialutbildningar inom titanzink och taksäkerhetsarbeten.

Vi har genomgått utbildning 2012 och blivit godkända som:

  • BAS P =  Byggarbetsmiljösamordnare vid planering och projektering
  • BAS U = Byggarbetsmiljösamordnare vid utförande