Detta erbjuder vårt plåtslageri

Kalmarsunds Plåt AB är ett företag som har mycket goda yrkeskunskaper, erfarenheter och omdömen inom plåtslageri.

Vi åtar oss nyproduktion, renoveringar samt totalentreprenader. Kort sagt utför vi alla förekommande arbeten inom byggnadsplåtslageri då det gäller tak och fasad som exempelvis:

  • Falsade tak
  • Skivtäckta tak
  • Skorstensbeklädnader
  • Takavvattning samt taksäkerhet
  • Fönsterbleck och fasadplåtar
  • Tillverkning av runda och rektangulära ventilationsdetaljer
  • Takmålning
  • Snöskottning på tak

Bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, privata och kommunala fastighetsbolag, byggentreprenörer, svenska kyrkan och privatpersoner.

Kalmarsunds Plåt AB ger alltid kostnadsfria offerter. Kontakta oss gärna för mer information.

Välkommen med din förfrågan.